Empreses

Sol·licitud Telemàtica (Contrat@)

En què consisteix?

A través d'aquesta aplicació el representant de l'empresa, degudament identificat amb les seves credencials Cl@ve mitjançant certificat digital, DNI electrònic o Usuari / Contrasenya, pot efectuar sol·licituds per a l'aplicació Contrat@ de forma telemàtica (sense necessitat de personar-se per a la seva gestió en el Servei Públic d'Ocupació). A través d'ella es pot efectuar tant la sol·licitud inicial d'autorització d'ús administratiu de l'aplicació, com les posteriors sol·licituds de canvi de clau que poguessin ser necessàries.

L'aplicació facilita una utilitat per adjuntar la documentació necessària per a la seva aprovació per part dels Serveis Públics d'Ocupació, així com una opció per efectuar un seguiment de l'estat de la sol·licitud.

Què es necessita per accedir-hi?

La utilització d'aquest servei requereix disposar de credencials a Cl@ve Permanent.