informació

Com utilitzar aquesta Seu?

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha engegat la Seu Electrònica en internet per atendre el dret de la ciutadania d'interactuar amb l'Administració per mitjans electrònics, tal com estableix la Llei 39/2015 d'octubre, el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el seu article 13.

La Seu Electrònica permet apropar l'Administració a la ciutadania des de qualsevol lloc amb connexió a Internet, per realitzar els mateixos tràmits que abans es feien de forma presencial, evitant desplaçaments i temps d'espera.

Has de tenir en compte que la recepció en dies inhàbils s'entendrà a l'efecte del còmput de termini fixat en dies hàbils o naturals, i pel que fa a compliment de terminis per les persones interessades, la presentació en un dia inhàbil s'entendrà realitzada en la primera hora del primer dia hàbil següent, tret que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil.

Seguretat de la Seu Electrònica

Des de la teva arribada a la Seu Electrònica del SEPE estàs navegant en una connexió segura en la qual tota la informació entre la Seu i tu viatja "encriptada o xifrada". A més, l'accés mitjançant certificats electrònics garanteix la identitat de la persona i protegeix el tráfico de dades.

Què necessito per usar la Seu Electrònica?

Per accedir a la majoria de serveis de la Seu Electrònica, es requereix l'ús de Cl@ve permanent (www.clave.gob.es) o un Certifícado Digital proporcionat per una entitat reconeguda, o DNI electrònic.

Si el tràmit requereix operacions de signatura amb Certificat Digital o DNI Electrònic serà necessari utilitzar l'Aplicació AutoFirma (https://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html).

Si ja posseeixes certificat electrònic però tens dubtes pots consultar la relació de sistemes d'autenticació i signatura electrònica admesos pel Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Si, per contra, no tens encara un certificat electrònic o has comprovat que el que tens no és admès per la Seu Electrònica del SEPE, consulta l'ajuda sobre signatura i certificats electrònics per gestionar un.

Requisits tècnics

Els requeriments tècnics per poder utilitzar els serveis que es presten a través de la nostra Seu Electrònica (https://sede.sepe.gob.es) són:

  • Sistema Operatiu: Windows 10
  • Navegadors suportats: Google Chrome actualizado.
  • Visualitzador d'arxius: Adobe Acrobat Reader
  • Versió de Java: Java 7 update 79 CPU
  • Aplicació de signatura: Autofirm@

Què puc fer a la Seu Electrònica?

Des de la Seu Electrònica del SEPE, podeu accedir a una llista de procediments administratius que us permetran:

  • Fer el tràmit en línia i baixar i omplir formularis a través del registre electrònic.
  • Sol·licitar i consultar dades en línia i realitzar simulacions.
  • Omplir formularis en línia i imprimir-los per lliurar-los a les oficines del SEPE.