Signatura Electrònica

Preguntes freqüents: Signatura Electrònica

  • La Llei 59/2003, de Signatura Electrònica, defineix la signatura electrònica com el conjunt de dades en forma electrònica, consignats al costat d'uns altres o associats amb ells, que poden ser utilitzats com a mitjà d'identificació del signatari.

    Així mateix, defineix la signatura electrònica avançada com la signatura electrònica que permet identificar al signatari i detectar qualsevol canvi posterior de les dades signades, que està vinculada al signatari de manera única i a les dades al fet que es refereix, i que ha estat creada per mitjans que el signant pot mantenir sota el seu exclusiu control.

    I finalment, defineix la signatura electrònica reconeguda com la signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de signatura. La signatura electrònica reconeguda és l'única que té eficàcia equivalent a la signatura manuscrita.