Signatura Electrònica

Preguntes freqüents: Certificats Electrònics

  • La Llei 59/2003, de signatura electrònica, defineix un certificat electrònic com un document signat electrònicament per un prestador de serveis de certificació que vincula unes dades de verificació de signatura a un signant, i confirma la seva identitat.

    Tècnicament, el certificat electrònic associa la clau pública de l'signant a la seva identitat, i aquesta associació està garantida mitjançant la signatura electrònica d'un tercer de confiança (el prestador de serveis de certificació), que ha verificat aquesta associació (funció d'autoritat de registre) i ha expedit el certificat electrònic (funció d'autoritat de certificació).