Quins avantatges m'aporta l'acreditació?

  • Obtindre una acreditació oficial amb validesa en tot el territori de l'Estat.
  • Aconseguir acreditacions que em conduïsquen a un certificat de professionalitat o un títol de formació professional i la seua correspondència entre ells.
  • Fer visibles les meues competències i valorar la meua experiència amb l'ajuda de diferents professionals.
  • Proponerme un Plan de formación individualizado que complete o aumente mis competencias profesionales.
  • Incrementar les meues possibilitats d'ocupabilitat i millora de la meua qualificació.
  • Fomentar la mobilitat en el mercat de treball, tant en l'àmbit nacional com en l'europeu.