Complisc els requisits generals?

Per a participar en el procediment hauràs de complir els següents requisits:

 • Nacionalitat.
  Posseir la nacionalitat espanyola.
 • Haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió, ser titular d'una autorització de residència o, de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establits en la normativa espanyola d'estrangeria i immigració.
 • Edat.
  Tindre 18 anys complits en el moment de realitzar la inscripció, quan es tracte d'unitats de competència corresponents a qualificacions de nivell I i 20 anys per als nivells II i III.
 • Tindre experiència laboral i/o formació relacionada amb les competències professionals que es volen acreditar:
  • En el cas d'experiència laboral. Justificar, almenys 3 anys, amb un mínim de 2 000 . hores treballades en total, en els últims 10 anys transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria. Per a les unitats de competència de nivell I, es requeriran 2 anys d'experiència laboral amb un mínim de 1 200 . hores treballades en total.
  • En el cas de formació. Justificar, almenys 300 hores, en els últims 10 anys transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria. Per a les unitats de competència de nivell I, es requeriran almenys 200 hores. En els casos en els quals els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es pretén acreditar contemplen una durada inferior, s'hauran d'acreditar les hores establides en aquests mòduls.