Servicis Provincials

Perfil de contractant la Corunya

A. Denominació oficial i direcció del poder adjudicador:

Dirección Provincial de A Coruña

B. Perfil de contractant en la Plataforma de Contractació de l'Estat

Perfil de contractant en la Plataforma de Contractació de l'Estat

C. Tipus de poder adjudicador:

Administració Pública - Administració General de l'Estat

D. Principals activitats del poder adjudicador:

Servicis Generals de les Administracions Públiques

I. Històric de licitacions :