Persones

Sol·licitud de subsidi per desocupació per a treballadors eventuals del SEASS

Ajuda represa subsidi agrícola especial per a majors d'anys. 52

Transcorregut un any des del reconeixement inicial del dret o des de la represa anual anterior, el treballador ha de sol·licitar en el termini de quinze dies la represa del subsidi, i en un altre cas, la sol·licitud estarà fora de termini i el dret naixerà a partir de l'endemà a la mateixa.