Persones

Sol·licitud de subsidi per desocupació per a treballadors eventuals del SEASS

Ajuda alta inicial subsidi agrícola especial per a majors d'anys. 52

Amb caràcter general per accedir al Subsidi agrícola especial per a majors d'anys 52 el sol·licitant ha de complir els següents requisits:

  • Tenir compliments 52 o més anys d'edat.
  • Complir tots els requisits del Subsidi REASS, excepte el d'acreditar jornades cotitzades.
  • Haver cotitzat al SEASS o a l'antic REASS ininterrompudament com a eventual agrari durant els últims 5 anys anteriors a la sol·licitud.
  • Reunir els requisits d'accés a qualsevol prestació contributiva de jubilació en el sistema de la Seguretat Social, excepte l'edat.
  • Haver estat perceptor del subsidi de desocupació per a treballadors eventuals agraris ininterrompudament durant els últims 5 anys.