Persones

Sol·licitud de subsidi per desocupació per a treballadors eventuals del SEASS

Ajuda represa subsidi agrícola

Si el dret al Subsidi agrícola no es troba extingit i es reuneixen els requisits establerts amb caràcter general per accedir al subsidi, excepte el d'acreditar jornades cotitzades, es podrà sol·licitar la represa del mateix en finalitzar la causa que va determinar la suspensió.

La represa suposarà el dret a percebre el Subsidi agrícola pel període que li quedés al moment de la suspensió.

El derecho a la reanudación nacerá a partir del término de la causa de suspensión, siempre que se solicite en el plazo de los quince días siguientes.