Persones

Sol·licitud d'abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació a treballadors estrangers que retornen al seu país d'origen (APRE).

Condicions exigides

Per a la concessió de l'abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació a treballadors estrangers que retornen al seu país d'origen, vostè ha de complir, a més dels requisits generals, els següents:

  • Haver sol·licitat la prestació per desocupació de nivell contributiu i tenir dret a ella sense compatibilitzar-la amb treball a temps parcial. ?En el cas d'estar reconeguda la prestació no ha d'haver-se esgotat o extingit.

Vostè podria no tenir dret a l'abonament acumulat i anticipat de prestació contributiva per desocupació per no complir les anteriors condicions:

Voleu continuar? Si no voleu continuar, podeu adreçar-vos a la vostra oficina d'ocupació per ser atesos.