Persones

Sol·licitud de subsidi per desocupació

Condicions exigides. Sol·licitud de subsidi per revisió d'expedient d'invalidesa:

Heu indicat que voleu sol·licitar el subsidi següent:

  • Revisió d'expedient d'invalidesa

Per accedir a aquest subsidi, cal complir, com a mínim, les condicions següents:

  • Estar a l'atur.
  • Haver estat declarat plenament capaç o incapaç parcial com a conseqüència d'un expedient de revisió arran d'una millora de la situació de gran invalidesa, invalidesa permanent absoluta o total per exercir la professió habitual.
  • No tenir dret a la prestació contributiva d'atur.

Si no compliu les condicions anteriors, no tindreu dret al subsidi d'atur.

Voleu continuar? Si no voleu continuar, podeu adreçar-vos a la vostra oficina d'ocupació.