Persones

Sol·licitud de subsidi per fix discontinu

Condicions exigides. Sol·licitud de subsidi per a treballadors fixos discontinus

Heu indicat que voleu sol·licitar el subsidi següent:

  • Fix discontinu

Per accedir a aquest subsidi, cal complir, com a mínim, les condicions següents:

  • Estar a l'atur.
  • Tenir la condició de treballador fix discontinu.
  • No tenir dret a la prestació contributiva d'atur.

Si no compliu les condicions anteriors, no tindreu dret al subsidi d'atur.

Voleu continuar? Si no voleu continuar, podeu adreçar-vos a la vostra oficina d'ocupació.