Persones

Sol·licitud de subsidi d'atur

Condicions exigides. Sol·licitud de subsidi per cotització insuficient per a prestació contributiva

Heu indicat que voleu sol·licitar el subsidi següent:

  • Cotització insuficient per a prestació contributiva

Per accedir a aquest subsidi, cal complir, com a mínim, les condicions següents:

  • Estar a l'atur.
  • Trobar-se en una situació legal d'atur.
  • Haver cotitzat com a mínim tres mesos si teniu responsabilitats familiars o sis mesos si no en teniu.
  • Aquest subsidi està pensat per a les persones que no compten amb un període mínim de cotització de 360 dies, que dóna dret a una prestació contributiva.

Voleu continuar? Si no voleu continuar, podeu adreçar-vos a la vostra oficina d'ocupació.