Persones

Sol·licitud de subsidi d'atur

Condicions exigides. Sol·licitud de subsidi per esgotament de la prestació contributiva sense responsabilitats familiars

Heu indicat que voleu sol·licitar el subsidi següent:

  • Esgotament de la prestació contributiva sense responsabilitats familiars

Per accedir a aquest subsidi, cal complir, com a mínim, les condicions següents:

  • Estar a l'atur.
  • Haver esgotat la prestació d'atur de nivell contributiu.
  • No és necessari que tingueu responsabilitats familiars. Si teniu responsabilitats familiars, podeu consultar l'ajuda d'esgotament de prestació contributiva amb responsabilitats familiars.
  • Tenir 45 anys en el moment en què s'esgota la prestació contributiva d'atur.
  • Si, a més a més, heu esgotat una prestació contributiva de 720 dies de durada, heu de seleccionar un subsidi especial per a persones més grans de 45 anys abans d'accedir a aquest subsidi.

Si no compliu les condicions anteriors, no tindreu dret al subsidi d'atur.

Voleu continuar? Si no voleu continuar, podeu adreçar-vos a la vostra oficina d'ocupació.