Persones

Sol·licitud de subsidi d'atur

Condicions exigides. Sol·licitud de subsidi per a alliberats de presó

Heu indicat que voleu sol·licitar el subsidi següent:

  • Alliberat de presó

Per accedir a aquest subsidi, cal complir, com a mínim, les condicions següents:

  • Estar a l'atur.
  • Haver estat alliberat de la presó després de complir una pena privativa de llibertat durant un període mínim de sis mesos. (S'inclouen també en aquest apartat els menors alliberats d'un centre d'internament i les persones que hagin acabat un tractament de deshabituació de drogodependència i se'ls hagi retirat la pena privativa de llibertat.)
  • No tenir dret a la prestació contributiva d'atur.

Si no compliu les condicions anteriors, no tindreu dret al subsidi d'atur.

Voleu continuar? Si no voleu continuar, podeu adreçar-vos a la vostra oficina d'ocupació.