Persones

Sol·licitud de subsidi d'atur

Condicions exigides. Sol·licitud de subsidi especial per a persones més grans de 45 anys

Heu indicat que voleu sol·licitar el subsidi següent:

  • Subsidi especial per a persones més grans de 45 anys

Per accedir a aquest subsidi, cal complir, com a mínim, les condicions següents:

  • Estar a l'atur.
  • Haver esgotat la prestació d'atur de nivell contributiu.
  • Tenir 45 anys quan s'esgota la prestació contributiva d'atur.
  • Haver esgotat una prestació contributiva d'atur de 720 dies de durada.

Si no compliu les condicions anteriors, no tindreu dret al subsidi d'atur.

Voleu continuar? Si no voleu continuar, podeu adreçar-vos a la vostra oficina d'ocupació.