Persones

Sol·licitud de subsidi d'atur

Represa

Si el dret al subsidi no està extingit, se'n pot sol·licitar la represa un cop desaparegui la causa que va motivar la suspensió.

La represa implica el dret a percebre el subsidi d'atur durant el temps que quedava pendent en el moment de la suspensió.

El dret a la represa neix a partir del moment en què s'extingeix la causa de la suspensió, sempre que se sol·liciti en el termini dels 15 dies següents.