Persones

Sol·licitud de subsidi d'atur

Ajuda per a emigrant retornat

Rep la consideració d'emigrant retornat el treballador de nacionalitat espanyola que torna a l'Estat espanyol després d'haver residit i treballat a l'estranger, com també els fills dels treballadors espanyols emigrants amb nacionalitat espanyola nascuts a l'estranger que tornin a Espanya i hagin treballat a l'estranger amb aquesta nacionalitat.

A més dels requisits generals, s'han de complir els que s'indiquen tot seguit:

  • El sol·licitant ha d'estar aturat i figurar inscrit com a demandant d'ocupació durant el termini d'un mes comptador a partir de la seva inscripció com a aturat, sense haver rebutjat oferta d'ocupació ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals. El termini per inscriure's com a demandant d'ocupació és d'un mes des de la data de la tornada. Quan un treballador accepti una col·locació de durada inferior a 12 mesos durant el mes d'espera, aquest quedarà en suspens fins a la finalització d'aquell.
  • Tenir la nacionalitat espanyola i haver tornat d'un país estranger que no pertanyi a la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu, Austràlia ni Suïssa, després d'haver-hi treballat durant com a mínim 12 mesos dels darrers sis anys des de l'última sortida de l'Estat.

Relació de països pertanyents a la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu, Suïssa i Austràlia

Alemanya

Austràlia

Àustria

Bèlgica

Bulgària

Xipre

Dinamarca

Eslovàquia

Eslovènia

Espanya

Estònia

Finlàndia

França

Grècia

Hongria

Irlanda

Islàndia

Itàlia

Letònia

Liechtenstein

Lituània

Luxemburg

Noruega

Noruega

Països Baixos

Polònia

Portugal

Regne Unit

República Txeca

Romania

Suècia

Suïssa