Persones

Desistiment de sol·licitud de prestacions per desocupació

SOLAMENT PER A ACCESSOS A través DE CL@VE: Per poder signar un tràmit en el SEPE, ha d'haver-se realitzat el registre de nivell avançat en el sistema Cl@ve, bé de forma presencial, en una oficina davant un empleat públic habilitat a aquest efecte, o bé de forma telemàtica, prèvia autenticació del ciutadà mitjançant un certificat electrònic reconegut

Amb el desistiment es deixa sense efectes la sol·licitud de prestacions per desocupació presentada davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal, és a dir, es dona per no presentada aquesta sol·licitud.

El desistiment només podrà ser admès si es presenta abans que la sol·licitud s'hagi resolt. Pot consultar l'estat de la seva sol·licitud en "Consulta la teva prestació".

Per accedir a aquest servei és necessari identificar-se a través de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya obtingut a través del sistema Cl@ve.

Per finalitzar els tràmits que requereixen signatura, és imprescindible, quan s'accedeix amb usuari i contrasenya cl@ve, disposar de telèfon mòbil i que coincideixi amb el registrat en cl@ve.

En el formulari, haurà d'emplenar els següents camps:

  • Data de presentació de la sol·licitud de la qual desisteixes.
  • Tipus de sol·licitud: alta, represa, pròrroga o capitalització.
  • Tipus de prestació: prestació contributiva, subsidi, renda activa d'inserció (RAI), renda agrària o subsidi SEASS.

Una vegada emplenat el formulari, hauràs de confirmar la petició perquè produeixi efectes. En confirmar la petició de desistiment, obtindràs en pantalla un resguard amb les teves dades d'identificació i la gestió realitzada.

A continuació, com a justificant de sol·licitud de desistiment, podràs descarregar-te el justificant de recepció, el qual podràs imprimir per conservar-ho o guardar-ho en el teu PC. Aquest resguard conté el nombre de registre, la data de registre i l'hora.

Important: si ets una persona treballadora del mar, no pots realitzar aquest tràmit a través d'aquesta pàgina web. Has de dirigir-te a les oficines de l'Institut  Social de la Marina.

Per poder desistir a través de la web és necessari disposar de certificat digital o DNI electrònic

FEDER