Persones

Cita Prèvia

Imprescindible per a atenció en oficina de prestacions

Es recorda que per a la sol·licitud de prestacions és necessària la inscripció PRÈVIA com a demandant d'ocupació davant el Servei Públic d'Ocupació de la seva Comunitat Autònoma.
Només s'atendrà al ciutadà el nom del qual i DNI/NIE coincideixi amb el de la cita. El DNI/NIE serà sol·licitat per verificar la seva identitat. Si és estranger no comunitari haurà d'aportar el TIE i el passaport.