3 Participar en el procediment

Una vegada admès, haig de realitzar 3 fases: