Acreditació

 • Si supero el procés de reconeixement, m'expedeixen:
  • Una acreditació parcial de cadascuna de les UC que hagi demostrat en el procés.
  • Un certificat de professionalitat si demostro competència en totes les UC de la qualificació per la qual he optat.
 • Les meves dades es transfereixen a un registre nominal i per UC.
 • M'informen sobre els efectes de les acreditacions obtingudes.

  • L'administració educativa convalidarà els mòduls professionals asocidos a cada UC acreditada.
  • L'administració laboral realitzarà l'exempció dels mòduls formatius associats a cada unitat de competència acreditada.

¿Qui expedeix l'acreditació?

Administracions de les Comunitats Autònomes