Acreditació

 • Si supero el procés de reconeixement, m'expedeixen:
  • Una acreditació parcial de cadascuna de les UC que hagi demostrat en el procés.
  • Un certificat de professionalitat si demostro competència en totes les UC de la qualificació per la qual he optat.
 • Les meves dades es transfereixen a un registre nominal i per UC.
 • M'informen sobre els efectes de les acreditacions obtingudes.
  • La administración educativa convalidará los módulos profesionales asocidos a cada UC acreditada.
  • La administración laboral realizará la exención de los módulos formativos asociados a cada UC acreditada.