Notificacions

Subscripció a notificacions electròniques

L'objectiu de l'aplicació de subscripció a notificacions electròniques és donar compliment a l'article 14 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, mitjançant el qual s'atorga la potestat a les  persones físiques de triar a tot moment si es comuniquen amb les Administracions Públiques per a l'exercici dels seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, tret que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics. El mitjà triat per la persona per comunicar-se amb les Administracions Públiques podrà ser modificat per aquella a qualsevol moment.

Si decideixes apuntar-te al cens de notificacions electròniques deixaràs de rebre les notificacions en paper per al procediment al que t'hagis subscrit. Et pots donar de baixa a tot moment així com modificar l'email de correu on s'envien les comunicacions avisant que tens una nova notificació per part de SEPE.

L'accés a aquest servei requereix identificació mitjançant el sistema d'autenticació Cl@ve a través de:

  • Certificat digital de persona física o DNI electrónic
  • Clau permanent