Persones

Recursos d'alçada

Aquesta NO és la via per impugnar actes en matèria de prestacions o subsidis per desocupació (denegacions, quantia, termini, sancions...).

Tampoc és el mitjà per presentar sol·licituds de prestacions per desocupació ni per sol·licitar informació sobre la situació de la seva prestació.

Per a totes aquestes qüestions s'aconsella acudir a la seva oficina d'Ocupació/Prestacions on li aclariran el que procedeix.

Per a la interposició per via electrònica de recursos d'alçada la resolució de la qual correspon a la Ministra de Treball i Economia Social (p.i. en matèria del PROGRAMA PREPARA) hi ha un apartat de recursos en el Registre Electrònic/Seu Electrònica del Ministeri de Treball i Economia Social accessible en: