Persones

Reconeixement de la pròrroga de subsidis

SOLAMENT PER A ACCESSOS A través DE CL@VE: Per poder signar un tràmit en el SEPE, ha d'haver-se realitzat el registre de nivell avançat en el sistema Cl@ve, bé de forma presencial, en una oficina davant un empleat públic habilitat a aquest efecte, o bé de forma telemàtica, prèvia autenticació del ciutadà mitjançant un certificat electrònic reconegut

Videoguía para solicitar el reconocimiento de tu prórroga de subsidio de desempleo

Esta guía de uso en formato video, muestra los pasos a seguir para solicitar el reconocimiento de tu prórroga de subsidio de desempleo, reconocido con anterioridad y no agotado

Aquí pots sol·licitar el reconeixement de la teva pròrroga de subsidi de desocupació, reconegut amb anterioritat i no esgotat.

Aquest servei permet sol·licitar i reconèixer el subsidi per desocupació, concedit inicialment per un període de sis mesos, que es va prorrogant cada sis mesos, fins a aconseguir la seva durada màxima, sempre que es mantinguin els requisits inicialment exigits durant la seva percepció.

Per al reconeixement de la pròrroga semestral necessites:

  • Disposar d'usuari i contrasenya obtingut a través del sistema de cl@vecertificat digital o DNIe. Per finalitzar els tràmits que requereixen signatura, és imprescindible, quan s'accedeix amb usuari i contrasenya cl@ve, disposar de telèfon mòbil i que coincideixi amb el registrat en cl@ve.
  • Inscripció com a demandant d'ocupació en el servei d'ocupació autonòmica o, si resideix a Ceuta o Melilla, en el Servei Públic d'Ocupació Estatal.
  • Declarar les càrregues familiars.
  • Declarar que no se superen els límits de rendes establerts.
  • La teva conformitat a les dades que disposem.

Aquest servei està disponible de 8:00 h a 20:00 h de dilluns a divendres.

Si desitja informació sobre un altre tipus de prestacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal pots trobar-la en Informació sobre un altre tipus de prestacions o contactar a través d'Atenció telefònica

FEDER