Persones

Reconeixement de la pròrroga de subsidis

SOLAMENT PER A ACCESSOS A través DE CL@VE: Per poder signar un tràmit en el SEPE, ha d'haver-se realitzat el registre de nivell avançat en el sistema Cl@ve, bé de forma presencial, en una oficina davant un empleat públic habilitat a aquest efecte, o bé de forma telemàtica, prèvia autenticació del ciutadà mitjançant un certificat electrònic reconegut

Aquí pots sol·licitar el reconeixement de la teva pròrroga de subsidi de desocupació, reconegut amb anterioritat i no esgotat.

Aquest servei permet sol·licitar i reconèixer el subsidi per desocupació, concedit inicialment per un període de sis mesos, que es va prorrogant cada sis mesos, fins a aconseguir la seva durada màxima, sempre que es mantinguin els requisits inicialment exigits durant la seva percepció.

Per al reconeixement de la pròrroga semestral necessites:

  • Disposar d'usuari i contrasenya obtingut a través del sistema de cl@vecertificat digital o DNIe. Per finalitzar els tràmits que requereixen signatura, és imprescindible, quan s'accedeix amb usuari i contrasenya cl@ve, disposar de telèfon mòbil i que coincideixi amb el registrat en cl@ve.
  • Inscripció com a demandant d'ocupació en el servei d'ocupació autonòmica o, si resideix a Ceuta o Melilla, en el Servei Públic d'Ocupació Estatal.
  • Declarar les càrregues familiars.
  • Declarar que no se superen els límits de rendes establerts.
  • La teva conformitat a les dades que disposem.

Aquest servei està disponible de 8:00 h a 20:00 h de dilluns a divendres.

Si desitja informació sobre un altre tipus de prestacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal pots trobar-la en Informació sobre un altre tipus de prestacions o contactar a través d'Atenció telefònica

FEDER