Persones

Programa d'autocálculo de la prestació

És una aplicació que permet al ciutadà simular, sobre la base de les dades que ell mateix introdueix en contestar unes breus i senzilles preguntes que li realitzarà el programa, la possible prestació a la qual podria tenir dret, la seva durada i import.

No té cap caràcter vinculant per al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), ja que no es realitza cap comprovació sobre la veracitat o coincidència amb les dades que consten en les bases de dades del SEPE.

El seu accés és lliure, no s'exigeix cap autenticació.

Les situacions que es contemplen al programa són:

  • Prestació que pugui correspondre per finalització de contracte (prestació contributiva o subsidi per desocupació per cotització insuficient).
  • Subsidi per desocupació per esgotament de la prestació contributiva.
FEDER