Persones

Gestió de la documentació del ciutadà

ATENCIÓ: L'enviament telemàtic de les sol·licituds de prestacions per desocupació es realitzarà a través de les lleres habilitades en aquesta seu (sol·licitud i formulari de presolicitud). A través d'aquest tràmit no s'admetran aquestes sol·licituds, quedant sense efecte els enviaments que les continguin.

Tampoc s'admetran reclamacions prèvies per aquesta via.

A través d'aquesta opció pots adjuntar:

  • Documentació requerida: Aquella documentació sol·licitada pel SEPE per acreditar i/o justificar la prestació.
  • Documentació que el ciutadà consideri rellevant: Aquella documentació per justificar o acreditar alguna variació o comunicació que afecti a la prestació.

Per accedir és imprescindible disposar de certificat digital o DNIe o usuari i contrasenya obtinguda a través del sistema de Cl@ve.

En cas d'accedir amb usuari i contrasenya de Cl@ve, per poder signar el document electrònicament se li enviarà un missatge al número de telèfon mòbil que s'hagi facilitat en el registre de Cl@ve. Per tant, és necessari disposar de telèfon mòbil per finalitzar correctament el procés.

Per a més informació pots consultar la guia d'ús.