Persones

Comunicació de variació de situació Personal, Familiar, Laboral o de Rendes

SOLAMENT PER A ACCESSOS A través DE CL@VE: Per poder signar un tràmit en el SEPE, ha d'haver-se realitzat el registre de nivell avançat en el sistema Cl@ve, bé de forma presencial, en una oficina davant un empleat públic habilitat a aquest efecte, o bé de forma telemàtica, prèvia autenticació del ciutadà mitjançant un certificat electrònic reconegut

A través d'aquest servei pots comunicar les variacions de dades i rendes personals i dels membres de la teva unitat familiar, sempre que siguis beneficiari de prestacions per desocupació en l'actualitat o ho hagis estat durant els últims sis mesos.

Per accedir a aquest servei és necessari identificar-se a través de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya obtingut a través del sistema Cl@ve.

Per finalitzar els tràmits que requereixen signatura, és imprescindible, quan s'accedeix amb usuari i contrasenya cl@ve, disposar de telèfon mòbil i que coincideixi amb el registrat en cl@ve.

Para més informació sobre cadascun d'aquests tràmits, pots consultar les seves respectives guies d'ús.