Què és el Dossier de competències?

És un conjunt estructurat de documents que aporten informació sobre la trajectòria professional i formativa d'una persona.

Bàsicament està compost pels següents documents:

  • Historial professional i formatiu (Curriculum vitae)
  • Proves, productes, assoliments o evidències que justifiquen la seva trajectòria professional i formativa (Exemples: certificats d'empresa, contractes de treball, certificats de cursos, seminaris, congressos,…)