Persones

Consulta de dades de contractes d'un treballador

En què consisteix?

Aquesta web facilita de forma on-line la Consulta i si escau Impressió de les  Dades dels Contractes de Treball d'un Treballador determinat, comunicats als Serveis Públics d'Ocupació.

La utilització d'aquest servei permet obtenir una relació de les dades de contractes que s'han comunicat des del de 1 maig dels 1997 Serveis Públics d'Ocupació. El treballador podrà demanar un període de dates d'inici de la relació laboral determinat, podent seleccionar per a la consulta tots els contractes o bé fitar la cerca indicant una empresa concreta i/o uns tipus de contracte determinats. En aquest últim cas no s'admeten dates d'inici anteriors al de 4 març de 2001.

La relació de contractes obtinguda es podrà imprimir, generant un document pdf denominat RELACIÓ DE COMUNICACIONS DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL D'UN TREBALLADOR, on es consignarà la data i l'hora, així com una petjada electrònica de seguretat a fi de que pugui assortir efectes davant tercers.

També es permetrà marcar cadascuna de les Comunicacions, generant un document pdf individual del contracte, amb totes les dades comunicades d'empresa, treballador, i contracte, en el qual igualment es consignarà la data, l'hora i una petjada electrònica de seguretat.

Aquesta consulta no es podrà obtenir si el treballador té més de 210 contractes en el període sol·licitat

Què es necessita per accedir-hi?

La utilització d'aquest servei requereix disposar bé d'un  Certificat Digital bé d'un DNI electrònic.

Projecte Cofinanciado pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional