Persones

Registre de contractes de treballadors autònoms econòmicament depenents (TAED)

En què consisteix?

El Registre de contractes de treballadors autònoms econòmicament depenents (Registre TAED) permet dur a terme telemàticament el procediment de registre dels contractes per a la realització de l'activitat econòmica o professional del treballador autònom econòmicament depenent.

Aquest registre ho poden efectuar el propi treballador autònom econòmicament depenent, el client o els professionals col·legiats que actuïn en representació de tercers.

Què cal per accedir-hi?

La utilització d'aquest servei requereix disposar bé d'un  Certificat Digital bé d'un DNI electrònic.

Procediments

Model indicatiu de contracte TAED.

Pots descarregar-te el model fe contracte de treballador autònom econòmicament dependent, conforme a l'Annex I del Reial decret 197/2009, de caràcter merament indicatiu.

 

Regulació legal

Reial decret 1541/2011 de 31 de octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2010, de 5 de agost, per la qual s'estableix un sistema específic de protecció per cessament d'activitat dels treballadors autònoms.

Reial decret 197/2009 de 23 de febrer, pel qual es desenvolupa l'Estatut del Treball Autònom en matèria de contracte del treballador autònom econòmicament depenent i el seu registre i es crea el Registre Estatal d'associacions professionals de treballadors autònoms.

LLEI 20/2007, de 11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom.

 

Projecte Cofinanciado pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional