Serveis centrals

Perfil del contractant SSCC

Perfil de contractant i informació sobre adjudicacions

A. Denominació oficial i adreça del poder adjudicador:

Servei Públic d'Ocupació Estatal:

c/ Condesa de Venadito, nº 9

28027 - MADRID

Teléf.: 915859714

Fax: 915859886

Adreça Internet: www.sepe.es

  • En aquesta adreça es pot obtenir informació i documentació relativa a les licitacions

B. Perfil de contractant en la Plataforma de Contractació de l'Estat.

C. Tipus de poder adjudicador:

Administració Pública - Administració General de l'Estat

D. Principals activitats del poder adjudicador:

Serveis Generals de les Administracions Públiques

I. Mesa de contractació :

Mesa de contratación (pdf - 49 KB.)

F. Històric de licitacions :