Signatura Electrònica

Clau

  • Per poder accedir a la seu electrònica de l'SEPE hi ha dos mètodes d'accés:

    • Amb Clau Permanent obtinguda mitjançant Registre previ a cl@ve
    • Amb un certificat digital reconegut o DNI electrònic