Signatura Electrònica

Preguntes freqüents: DNI electrònic / Certificat electrònic

El DNI electrònic serveix per acreditar de forma física i digital la identitat personal del seu titular i permet la signatura electrònica de documents.

Tant la signatura com l'acreditació electrònica tenen validesa jurídica equivalent a la qual proporcionen la signatura manuscrita i l'acreditació física.

Per ampliar la informació relativa al DNI electrònic pot utilitzar el Portal del Cos Nacional de Policia: