Quins avantatges m'aporta l'acreditació?

  • Obtenir una acreditació oficial amb validesa en tot el territori de l'Estat.
  • Aconseguir acreditacions que em condueixin a un certificat de professionalitat o un títol de formació professional i la seva correspondència entre ells.
  • Fer visibles les meves competències i valorar la meva experiència amb l'ajuda de diferents professionals.
  • Proposar un pla de formació individualitzat que completi o augmenti les meves competències professionals.
  • Incrementar les meves possibilitats d'ocupabilitat i millora de la meva qualificació.
  • Fomentar la mobilitat al mercat de treball, tant en l'àmbit nacional com en l'europeu.