Què són les competències professionals-Unitats de competència

Les competències professionals d'una persona reflecteixen el conjunt de coneixements i capacitats que li permeten l'exercici de l'activitat professional conforme a les exigències de la producció i l'ocupació.

Aquestes competències poden adquirir-se mitjançant formació o per experiència laboral.

El conjunt d'unitats de competència amb significació per a l'ocupació constitueixen una qualificació professional.

Una persona està qualificada quan en el desenvolupament del seu treball obté uns resultats que estan al nivell demandat pel sistema productiu.