Serveis Provincials

Perfil de contractant i informació sobre adjudicacions

A. Denominació oficial i direcció de poder adjudicador:

Direcció Provincial de Santa Cruz de Tenerife

B. Tipus de poder adjudicador:

Administració Pública - Administració General de l'Estat

C. Principals activitats de poder adjudicador:

Serveis Generals de les Administracions Públiques