Serveis Provincials

Perfil de contractant i informació sobre adjudicacions

A. Denominació oficial i direcció de poder adjudicador:

Direcció Provincial de Ávila

B. Perfil de contractant en la Plataforma de Contractació de l'Estat

C. Tipus de poder adjudicador:

Administració Pública - Administració General de l'Estat

D. Principals activitats de poder adjudicador:

Serveis Generals de les Administracions Públiques

E. Històric de licitacions