Serveis Provincials

Perfil de contractant Alava

Mesa de contratación (pdf - 49 KB.)

A. Denominació oficial i adreça del poder adjudicador:

Adreça Provincial d'Alava

B. Perfil de contractant en la Plataforma de Contractació de l'Estat

C. Tipus de poder adjudicador:

Administració Pública - Administració General de l'Estat

D. Principals activitats del poder adjudicador:

Serveis Generals de les Administracions Públiques

I. Mesa de contractació :

Mesa de contractació (pdf - 49 KB.)

F. Històric de licitacions :