Dades obertes

Catàleg d'informació pública

Reutilització de la informació del Servei Públic d'Ocupació Estatal

Des d'aquesta pàgina podrà accedir a la informació que es troba publicada de la iniciativa del RD 1495/2011, en el qual es desenvolupa la Llei 3/2007 sobre Reutilització del la informació del Sector Públic.

Dades disponibles

Normativa

  • Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de novembre de 2003, relativa a la reutilització de la informació del Sector Públic.
  • Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del Sector Públic. Transposa la Directiva 2003/98/CE, de 17 de novembre de 2003.
  • Reial decret 1495/2011, de 24 de octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del Sector Públic, per a l'àmbit del Sector Públic Estatal.
  • Pla de mesures d'impuls de la reutilització de la informació 2013, del SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

Envia'ns la teva opinió

La teva opinió ens ajuda a seguir millorant. Pot fer-nos arribar els teus suggeriments a través d'Envia'ns  la teva opinió.

Avís legal

Seran aplicable les condicions generals de reutilització establertes en l'article 7 del Reial decret 1495/2011 pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007. Pot consultar el detall en Avís legal.