Persones

Sol·licitud de renda activa d'inserció

Condicions requerides. Sol·licitud de renda activa d'inserció per emigrant retornat

Un. Ha seleccionat sol·licitar una renda activa d'inserció per:

  • Emigrant retornat

Per a la concessió de la RAI Un. ha de complir, a més dels requisits generals, els següents:

  • Tindre complits 45 anys en la data de sol·licitud.
  • No haver sigut beneficiari de la Renda Activa d'Inserció en 365 els dies anteriors a la data de sol·licitud.

Un. podria no tindre dret a la renda activa d'inserció per no complir les anteriors condicions:

¿Desitja continuar?. Si no desitja continuar podrà acudir a la seua Oficina d'Ocupació per a ser atés.