Persones

Sol·licitud de renda activa d'inserció

Condicions requerides. Sol·licitud de renda activa d'inserció per persona amb discapacitat

Un. Ha seleccionat sol·licitar una renda activa d'inserció per:

  • Persona amb discapacitat

Per a la concessió de la RAI Un. ha de complir, a més dels requisits generals, els següents:

  • Estar inscrit ininterrompudament en l'Oficina d'Ocupació com a demandant d'ocupació durant 12 o més mesos. Es considera interrompuda la inscripció si s'ha treballat un període acumulat de 90 o més dies en els 365 dies anteriors a la data de sol·licitud.
  • Tindre un grau de discapacitat igual o superior a el 33 % o ha de tindre reconeguda una incapacitat que supose una disminució en la seua capacitat laboral.

Un. podria no tindre dret a la renda activa d'inserció per no complir les anteriors condicions:

¿Desitja continuar?. Si no desitja continuar podrà acudir a la seua Oficina d'Ocupació per a ser atés.