Persones

Gestió del subsidi per a Emprats Llar

Tindrà dret al subsidi extraordinari per falta d'activitat si,  amb anterioritat al de 14 març estava d'alta en el Sistema Especial d'Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social,  es troba en alguna de les següents situacions:

 • Ha deixat de prestar servicis, total o parcialment, amb caràcter temporal, a fi de reduir el risc de contagi, per causes alienes a la seua voluntat, en un o diversos domicilis  amb motiu de la crisi sanitària del COVID- 19 . 
 • S'ha extingit el seu contracte de treball per causes alienes a la voluntat de la persona treballadora i esta extincion es deu a la crisi sanitària del COVID- 19 .

Per a açò:

 • Si disposa de DNI electrònic, certificat digital o usuari cl@ve pugues:
  • Presentar la sol·licitud i adjuntar la declaració responsable de l'ocupador (tantes declaracions responsables com a ocupadors tinga)
   (proximamente disponible)
 • Si NO disposa de DNI electrònic, certificat digital o usuari cl@ve pugues:
  • Descarregar el formulari de la sol·licitud i el formulari de la declaració responsable de l'ocupador  (tantes declaracions responsables com a ocupadors tinga).