Persoas

Solicitude de subsidio por desemprego

Condicións requiridas. Solicitude de subsidio por cotización insuficiente para prestación contributiva

Vde. seleccionou solicitar un subsidio por:

  • Cotización insuficiente para prestación contributiva

Para a concesión deste subsidio, débense dar, polo menos, as seguintes condicións:

  • Vde. ten que estar desempregado.
  • Vde. ten que estar en situación legal de desemprego.
  • Vde. ten que ter cotizados polo menos tres meses, se ten responsabilidades familiares, ou seis meses se non as ten.
  • Ud. no debe tener cubierto el período mínimo de cotización de 360 días para tener derecho a una prestación contributiva.

¿Desexa continuar?. Se non desexa continuar poderá acudir á súa Oficina de Emprego para ser atendido