Persoas

Solicitude de subsidio por desemprego

Condicións requiridas. Solicitude de subsidio por revisión de expediente de invalidez

Vde. seleccionou solicitar un subsidio por:

  • Revisión de expediente de invalidez

Para a concesión deste subsidio, débense dar, polo menos, as seguintes condicións:

  • Vde. ten que estar desempregado.
  • Vde. ten que ser declarado plenamente capaz ou incapaz parcial, como consecuencia de expediente de revisión por melloría dunha situación de gran invalidez, incapacidade permanente absoluta ou total para a profesión habitual.
  • Vde. non debe ter dereito á prestación contributiva por desemprego.

Vde. podería non ter dereito ao subsidio de desemprego por non cumprir as anteriores condicións

¿Desexa continuar?. Se non desexa continuar poderá acudir á súa Oficina de Emprego para ser atendido.