Persoas

Solicitude de subsidio por fixo descontinuo

Condicións requiridas. Solicitude de subsidio por fixo descontinuo

Vde. seleccionou solicitar un subsidio por:

  • Fixo descontinuo

Para a concesión deste subsidio, débense dar, polo menos, as seguintes condicións:

  • Vde. ten que estar desempregado.
  • Vde. ten que ter a condición de traballador fixo descontinuo.
  • Vde. non debe ter dereito á prestación contributiva por desemprego.

Vde. podería non ter dereito ao subsidio de desemprego por non cumprir as anteriores condicións

¿Desexa continuar?. Se non desexa continuar poderá acudir á súa Oficina de Emprego para ser atendido.