Persoas

Solicitude de subsidio para liberado de prisión

Condicións requiridas. Solicitude de subsidio para liberado de prisión

Vde. seleccionou solicitar un subsidio por:

  • Liberado de prisión

Para a concesión deste subsidio, débense dar, polo menos, as seguintes condicións:

  • Vde. ten que estar desempregado.
  • Vde. ten que ser liberado de prisión, tras permanecer privado de liberdade, por un período mínimo de meses. 6 (Inclúense tamén os menores liberados dun centro de internamento e quen concluísen un tratamento de deshabituación da drogodependencia e visen remitida a súa pena privativa de liberdade).
  • Vde. non debe ter dereito á prestación contributiva por desemprego.
  • Vde. podería non ter dereito ao subsidio de desemprego por non cumprir as anteriores condicións.

¿Desexa continuar?. Se non desexa continuar poderá acudir á súa Oficina de Emprego para ser atendido.