Persoas

Solicitude de renda activa de inserción

Condicións requiridas. Solicitude de renda activa de inserción por desempregado de longa duración

Vde. seleccionou solicitar unha renda activa de inserción por:

  • Desempregado de longa duración

Para a concesión da RAI Vde. debe cumprir, ademais dos requisitos xerais, os seguintes:

  • Ter 45 anos ou máis na data de solicitude.
  • Estar inscrito ininterrompidamente na oficina de emprego como demandante de emprego durante 12 meses ou máis. Considérase interrompida a inscrición se se traballou durante un período acumulado de 90 días ou máis nos 365 anteriores á data de solicitude.
  • Non beneficiarse da renda activa de inserción nos 365 días anteriores á data de solicitude.

Vde. podería non ter dereito á renda activa de inserción por non cumprir as anteriores condicións.

Desexa continuar? Se non desexa continuar, poderá acudir á súa oficina de emprego para ser atendido.