Persoas

Solicitude de subsidio por desemprego

Condicións requiridas. Solicitude de subsidio para maiores de 52 anos

Vde. seleccionou solicitar un subsidio por:

  • Subsidio para maiores de 52 anos.

Para a concesión deste subsidio, débense dar, polo menos, as seguintes condicións:

  • Estar en situación de desemprego.
  • Non ter dereito á prestación contributiva por desemprego.
  • Ter 52 anos ou máis.
  • Ter cotizados por desemprego un mínimo de seis anos ao longo da súa vida laboral.
  • Vde. ten que cumprir todos os requisitos, agás a idade, para acceder á pensión contributiva de xubilación no sistema español de Seguridade Social.

Vde. podería non ter dereito ao subsidio de desemprego por non cumprir as anteriores condicións.

Desexa continuar? Se non desexa continuar, poderá acudir á súa oficina de emprego para ser atendido.